“TANYA”

 by: Kizza Marru Samperoy Inisang higop ko ang natitirang sabaw sa mangkok ko at deretsahang nilunok ang mapaklang likido ng batchoy nila Aling Mameng. Ilang linggo ko na ring pinagtitiyagaan ang lasa nito. Hindi ko na mawari kung kakayanin ko pang humigop ng ibang sabaw dahil kahit sa panaginip ay lasap-lasap ko parin ang katas ng…

Tagu-taguan

Tagu-taguan, iilan pa lamang ang lumipas na mga buwan, ngunit magbibilang parin ako ng sampu dahil ayokong itago ang pag-ibig na nabuo noong ang mga landas natin ay nagtagpo.

DARK, BLACK AND DULL

by: Lucille Jan Golilao The world seems so dark, Day and night it’s all black, Living in a dull life, How could I comply?  

BLUE, PINK AND RAINBOW

by: Greg Nicole Sala            Staring at a vacant seat next to where I found myself lying and just woke up from a deep sleep. It took a while for me to realize and process everything that are going through in my head. It is hard to transition from a great dream…

HALAGA

by: Kizza Marru Samperoy Maraming bagay ang hindi magawang ipaliwanag kahit pa ng siyensiya, Kagaya ng kung paanong nagkaroon ng Adan at Eba,

HEALING

by: Kizza Marru Samperoy I swallowed the lump that has been a lost man who decided to camp in my throat, I was this child who struggled to survive a storm with my little boat,

DON’T DEFINE ME

by: Lucille Jan Golilao Being white does not decide my heart, Being brown does not make up my mind, Being black does not determine who I am, ‘cause the colors don’t define me.