HALAGA

by: Kizza Marru Samperoy

Kizza1
photo by: pixabay.com

Maraming bagay ang hindi magawang ipaliwanag kahit pa ng siyensiya,

Kagaya ng kung paanong nagkaroon ng Adan at Eba,

Maging ang napipinto at hindi matuloy-tuloy na katapusan ng mundo.

At kung paanong natutulog ka sa mga ideyang ang kasunod ng pangalan niya ay ang pangalan mo.

Na sa dinami-rami ng pwedeng mong maging pangarap, ang mahalin niya pa ang napili mo.

Ngunit isa rin sa mga bagay na mahirap ipaliwanag ay kung paanong may mga pagkakataon kung saan madalas talo tayo.

Kaya mo siyang pakisamahan pero hindi niya kayang maging mabait.

Kaya mo siyang bigyan pero natututo pa siyang magkait.

Kaya mo siyang pasayahin pero ang alam lang niyang gawin ay pasakitan ka.

Kaya mo siyang mahalin pero hindi ikaw ang kailangan niya.
Ganito ang mundo kaibigan pero maniwala ka,

Alam kong nasasaktan ka pero hindi lang siya ang nag-iisang bagay na magbibigay sa’yo ng saya. Ang pag-ibig ay hindi minamadali.

Huwag kang maniwala sa itinakda dahil hindi ang mundo ang magdidikta sa’yo ng ikasisiya mo.

Walang tao sa mundo ang magsasabing mali ang pagsasantabi ng pag-ibig.

Walang bagay sa mundo ang hindi mo makakamit sa tamang panahon. Uulitin ko, ang pag-ibig ay hindi minamadali.

Kung hindi ikaw ang kailangan niya mayroon ka pang pamilya, mayroon ka pang halaga.

Kung hindi ikaw ang kailangan niya, hindi siya ang kailangan mo.

Hindi mo kailangan ng taong bulag sa halaga.

Hindi mo kailangan ng taong hindi makita na importante ka.

Hindi minamadali ang pag-ibig.

Kung hindi ka niya kailangan,

Kaibigan, kailangan pa kita.

Mayroon kang halaga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s