“TANYA”

 by: Kizza Marru Samperoy Inisang higop ko ang natitirang sabaw sa mangkok ko at deretsahang nilunok ang mapaklang likido ng batchoy nila Aling Mameng. Ilang linggo ko na ring pinagtitiyagaan ang lasa nito. Hindi ko na mawari kung kakayanin ko pang humigop ng ibang sabaw dahil kahit sa panaginip ay lasap-lasap ko parin ang katas ng…

Tagu-taguan

Tagu-taguan, iilan pa lamang ang lumipas na mga buwan, ngunit magbibilang parin ako ng sampu dahil ayokong itago ang pag-ibig na nabuo noong ang mga landas natin ay nagtagpo.

DARK, BLACK AND DULL

by: Lucille Jan Golilao The world seems so dark, Day and night it’s all black, Living in a dull life, How could I comply?  

LAST BREATH

by: Josie Alexa Bautista One, two, three, can’t count the tears that continuously falling down on her cheeks. One,two, three, can’t count the times where she was so down. One, two three, As I step into this door, I hope I am not late at all.

LUCKY

by: Lucille Jan Golilao Open your eyes to see not only just what you want to see but to know what reality is truly is, Use your mouth to say not hurtful words but to fight what is right and to stand to those who speak lies,

HALAGA

by: Kizza Marru Samperoy Maraming bagay ang hindi magawang ipaliwanag kahit pa ng siyensiya, Kagaya ng kung paanong nagkaroon ng Adan at Eba,

HEALING

by: Kizza Marru Samperoy I swallowed the lump that has been a lost man who decided to camp in my throat, I was this child who struggled to survive a storm with my little boat,

LEBEL SA LIPUNAN

by: Karen Rose Tawas Sinubukan kong sukatin ang lebel ko bilang tao, Kung saan ba nababagay ang tulad ko sa mundo Nagbasa ng dyaryo, pati libro. Naghanap sa internet, pakikinig sa guro tuwing history at diskurso.

POWER AND POVERTY

by: Caitlin Beatrice Bodiola “Once poverty is gone, we’ll need to build museums to display its horror to future generations. They’ll wonder why poverty continued so long in human society—how few people could live in luxury while billions dwelt in misery, deprivation & despair.” –Muhammad Yunnus

TEENAGERS: TEENAGE PREGNANCY

by: Danica Joy Ariente We people are growing up, just like in a game that has a level up, we also are leveling up. Start from being a child, being a teenager and being adult. Most of us saying that teenage life are the most memorable part of everybody’s life. In that stage, we become mature…