HALAGA

by: Kizza Marru Samperoy Maraming bagay ang hindi magawang ipaliwanag kahit pa ng siyensiya, Kagaya ng kung paanong nagkaroon ng Adan at Eba,