LUCKY

by: Lucille Jan Golilao Open your eyes to see not only just what you want to see but to know what reality is truly is, Use your mouth to say not hurtful words but to fight what is right and to stand to those who speak lies,

LEBEL SA LIPUNAN

by: Karen Rose Tawas Sinubukan kong sukatin ang lebel ko bilang tao, Kung saan ba nababagay ang tulad ko sa mundo Nagbasa ng dyaryo, pati libro. Naghanap sa internet, pakikinig sa guro tuwing history at diskurso.